CE 트리오페 스몰 월릿/반지갑[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□C.ELINE 트리오페 스몰 월릿/반지갑□

 

서비스로 나가는 

은장체인으로 동전지갑 부분에 걸어서

크로스로 사용할수 있어요:)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.5 * 9 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img