CHA 클래식 지퍼 카드 지갑 캐비어 4컬러[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

 

□클래식 지퍼 카드 지갑□

 

캐비어

블랙-금장

블랙-은장

카키-금장

카키-은장

폰카 실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

11.5 * 9.5 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

박스 구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img