CHA 클래식 플랩 카드 명함 지갑[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□클래식 플랩 카드 명함 지갑□

 

은장

- 프리미엄

- 뒷포켓 O

- 갤카드 티씨코드 일치

구성 : 박스 + 벨벳더스트 + 기타구성품

(사진참고)

100% 폰카 실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7.5 * 11.3 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img