CHA 클래식 체인 목걸이 카드홀더[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□클래식 체인 목걸이 카드홀더□

 

프리미엄

- 퀼팅 위치 2X2 + CC로고 위치 동일

- 카드홀더 파임 동일

- 메인 CC로고 디테일 / 홀더 연결구 디테일 동일

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7 * 10.5 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img