GG 애니멀 프린트 남성 반지갑 4종[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□G.UCCI 애니멀 프린트 남성 반지갑 4종□

 

GG 수프림 캔버스 지갑.

알레산드로 미켈레의 시그니처 디테일로 

친환경 공정으로 제작된 GG 수프림 캔버스..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11  * 9 CM

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img