CD 비지니스 카드홀더[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□D.ior 비지니스 카드홀더□

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

10  * 6.8 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

박스 구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img