GY 빅투와르 반지갑/그레이[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

□G.OYARD 빅투와르 반지갑□

 

본품+박스+책자 풀구성

남성용 반지갑

PVC & 최고급 송아지가죽

-포켓 지폐2/카드8/보조2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11  * 9 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

풀박스 구성

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img