[SALE]CD 오블리크 워크앤 D올 스니커즈[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

💥💥

네이비 40

(250~255mm)

사이즈 딱 2점

SALE!!

💥💥 

 

정상제품

재고 세일 상품 입니다

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

 

 

□D.ior 오블리크 워크앤 D 스니커즈□

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

40(250~255) 

 


 

 

 

더스트,박스  풀구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img