[SALE]GG 스윙 3단 반지갑[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

💥💥

2점 재고 SALE

💥💥 

 

원가이하 재고 세일 상품입니다

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

□G.UCCI 스윙 3단 반지갑□

 

박스 구성

※ 레드에 가까운 진핑크 색상입니다!

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

11.5 * 11 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img