GG 수프림 킹스네이크 프린트 클러치백[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

 □G.UCCI GG 수프림 킹스네이크 클러치□

 

박스구성

 

 

남녀노소, 연령불문 베스트 제품

적당한 사이즈에 수납공간까지 너무 좋아요

 

➡직접 찍은 실사입니다

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

30 * 21 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

박스 구성

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img