⭐GY 보헴 호보백 PM[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

1만원 즉시할인

(무료배송)

 

□G.OYARD 보헴 호보백□

 

블랙 / 콤비(탄색) / 차콜

국내 소량 입고

 

주문전 문의 주세요!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PM

42×27×15cm

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트 구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img