C.hloé 우디 바스켓 백[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

9000원 즉시할인

(무료배송)

 

□C.hloé 우디 바스켓 백□

 

핸드메이드

수입고퀄

국내소량 재고

폰카 실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

17 * 16CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트 구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img