T.UMI 알파 브라보 탄도 나일론 서류 가방[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□T.UMI 알파 브라보 탄도 나일론 서류 가방□

 

탄도 나일론 방수 소재

15인치 노트북 수납가능

확장 가능한 기능

크기에 비해 수납 공간도 넉넉하고

고급스러운 디자인입니다

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

33 * 43 * 5 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

단품 구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img