L.EMAIRE 범백/크루아상백 블랙[국내]

판매가 회원 공개

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

6000원 즉시할인

(무료배송)

 

□L.EMAIRE 범백/크루아상백□

 

올해 가장 핫한

어떤 스타일에도 연출가능한 힙색

수많은 패피들에 사랑을 받으며

가격은 해마다 오르고 있죠

 

부들부들 양가죽

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

36(너비) CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트 구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img