CD 30몽테뉴 뮬 슬리이드 샌들 슬리퍼[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□D.ior 30 몽테뉴 뮬 슬라이드 샌들□

 

박스구성

 

'30 M.ontaigne Mule과

같은 이름의 컬렉션중 하나입니다

시대를 초월하고 우아한 모양은

많은 의상을 우아하게 만듭니다

골드 마감의 메탈로 만든 CD 시그니처 제품

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

36 (230mm)

37 (235mm)

38 (240mm)

39 (245mm)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img