CD 그레이 메시 B30 남성 스니커즈[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

6000원 즉시할인

(무료배송)

 

□D.ior 그레이 메시 B30 스니커즈□

22SS

박스구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

40 (250 ~ 255 mm)

41 (260 ~ 265 mm)

42 (270 ~ 275 mm)

43 (270 ~ 275 mm)

44 (275 ~ 280 mm)

 


 

 

 

박스 구성

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img