ID 스니커즈[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

6000원 즉시할인

(무료배송)

 

□D.ior ID 스니커즈□

 

구성 : 브랜드박스 , 본품 , 쇼핑백 , 영수증

 

사진 : 포토샵없는 100%실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

36(225-230mm)

38(235-240mm)

39(240-245mm)

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img