[SALE]HMS 에제리 젤리 슈즈 쪼리 슬리퍼[국내]

판매가 인증 회원 공개

 

 

 

💥💥

정상 제품

SALE

💥💥 

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□에제리 젤리 슈즈 쪼리 슬리퍼□

 

더스트,박스 구성

 

블랙

블루

Li.green(민트)

누드(베이지)

 

사이즈

35(220~225)

36(225~230)

37(230~235)

38(235~240)

39(240~245)

40(245~250)

41(250~255)

 

일부 색상/품절 사이즈는 

항시 입고 중입니다

주문전 

바배 가능 재고

문의 부탁드려요!!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출고 실사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

35-41

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img