BB 빈티지 체크 코튼 벨크로 스니커즈[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

 

6000원 즉시할인

(무료배송)

 

 

□B.URBERRY 빈티지 체크 코튼 벨크로 스니커즈□

 

남녀공용

 

100% 실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

36 (230mm)

37 (235mm)

38 (240mm)

39 (245mm)

40 (250~255mm)

41 (260mm)

42 (265~270mm)

43 (275mm)

44 (280~285mm)

45 (290mm)

 

 


 

 

 

더스트  구성

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img