[SALE]보이백 금장 미듐 램스킨[국내]

판매가 인증 회원 공개

 

 

 

💥💥

SALE

💥💥 

 

일반퀄

스트랩 주름과

덮개 내부 부분에 

눌림이 있습니다

이는 램스킨 특성상 

자연스러운 현상입니다

(실제 사진 참고)

원가이하 세일 상품입니다

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 


 

 

 

 

 

 

-실제사진-

 

박스 손상 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

25 cm

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img