[SALE]에르 오란 샌들 슬리퍼[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

 

💥💥

정상 제품

소량 재고 세일

💥💥 

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□H.ermès 오란 슬리퍼□

 

사이즈

35~39

 

주문전 반드시

재고 확인 부탁드려요

 

100% 실사진

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

35 (225mm)

36 (230mm)

37 (235mm)

38 (240mm)

39 (245mm)

 


 

 

 

더스트 구성

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img