[SALE]투톤 발레리나 진주 플랫[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

💥💥

36사이즈(230mm)

딱 1점 SALE💥💥 

 

수입 고급 제품이며

풀박스 구성입니다.

정상제품(검수사진 참고)

원가이하 세일 상품입니다

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

박스 구성

램스킨

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-검수사진-

 

 

박스 찌그러짐 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

36사이즈(230mm)

 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img