LV 리베르소 모노 체인 팔찌 금장[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

 

(무료배송)

 

□L.OUIS VUITTON 리베르소 모노 체인 팔찌□

 

풀박스 구성

구분 : 남성,여성

사이즈

남성둘레20cm

여성둘레18cm

양면 착용 가능

😍소재 : IPG 황동,천연송아지가죽

포토샵없는 100%실사 

금장


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

풀박스 구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img