LV lnitials 목걸이[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□L.OUIS VUITTON lnitials 목걸이□

 

 

풀박스 구성

구분 : 여성

😍소재 : IPG써지컬스틸 

포토샵없는 100%실사 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

총길이: 57cm

(0 ~ -8cm 조절가능)

 

(측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

풀박스 구성

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img