CH 페이퍼 체인 라지 팔찌/Silver 925[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

7000원 즉시할인

(무료배송)

 

□C.hrome Hearts 페이퍼 체인 라지 팔찌□

 

풀박스 구성

구분 : 남성용

전체둘레 20cm

알폭 1.1cm*0.8cm

은무게 42g(11.2돈)

😍소재 : 법정순은 Silver 925

포토샵없는 100%실사 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

전체둘레 20cm

알폭 1.1cm * 0.8cm

은무게42g(11.2돈)

 

(측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

풀박스 구성

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img