CH 포에버 링 반지/Silver 925[국내]

판매가 회원 공개

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□C.hrome Hearts 포에버 링□

 

풀박스 구성

구분 : 여성

😍소재 : 법정순은 Silver 92.5

폭(6.5mm),무게(8g)

포토샵없는 100%실사 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8호,9호,10호,11호

 

(측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

풀박스 구성

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img