CH BRA-GILE 선글라스[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

□C.hrome Hearts BRA-GILE 선글라스□

브라가일

수입 고급

균형이 좋고 프레임이 요즘 트렌드에 따라

편하게 쓸수 있는 디자인으로 연령대 상관없이 착용

착용시 그냥 멋짐 폭발입니다^^

아세테이트 블랙과 메탈이 결합된 콤비네이션

다리 이어팁 호피(실버알)

사이즈: 52 ㅁ 19-156

😎구성품

본품.클리너천.가죽 원형 케이스.박스 풀구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img