CH BONEYARD1 선글라스/유광실버(실버알)[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

□C.hrome Hearts BONEYARD1 선글라스□

본야드1

수입 고급

보잉스타일의 선글라스

착용시 그냥 멋짐 폭발입니다^^

유광실버 프레임

다리 이어팁 호피(실버알)

사이즈: 63ㅁ16 x145

😎구성품

본품.클리너천.가죽 원형 케이스.박스 풀구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img