CH GORGINA-I 선글라스/안경테[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

□C.hrome Hearts GORGINA-I 선글라스/안경테□

고르지나

수입 고급

알 맞쳐서 일반 안경도 가능한 패션 아이템

프레임: 실버

사이즈: 53ㅁ21 x150

😎구성품

본품.클리너천.가죽 원형 케이스.박스 풀구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img