CH BUBBA-A 안경[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

 

□C.hrome Hearts BUBBA-A 안경□

부바A

수입 고급

옆라인 시그니처인 중세문양과

디테일로 착용시

지적이면서 섹시해보여요^^

보스톤의 라운드 모양 안경으로

호불호없이 남녀노소

누구나 잘어울리는 디자인으로

착용한듯 안한듯 가벼워요

😍컬러 ㅡ 실버

사이즈 : 53 ㅁ20 x 138

😎구성품

본품.클리너천.가죽 원형 케이스.박스 풀구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img