CD B23 S2F 선글라스/실버미러&블랙[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

4000원 즉시할인

(무료배송)

 

□D.ior B23 S2F 선글라스□

 

색상 :실버미러&블랙

남여공용

UVA/UVB 100%차단

렌즈58mm/브릿지20mm/템플145mm

무게 54g

본품+더스트+안경닦이+가죽케이스+박스+책자 풀구성

실제품 촬영 실사

⛔제품 특성상 미세한 스크래치는 불량이 아닙니다

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 free

 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img