CHA 챙 레터링 볼캡 2컬러[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□챙 레터링 볼캡□

 

빅로고 자수와 챙부분에

레터링으로 호시가 돌아간 디자인

로고 볼캡입니다

유명 연예인은 물론

많은 인플루언서들이

착장한 사진을 정~말 많이 볼수있어요 !

개인적으로도 깊은핏감과

굉장히 이쁜 쉐입으로

추천드리는 상품!

인기 볼캡입니당 ♡♡

휘뚜루 마뚜루 

어디에나 잘 어울리는 

효자 아이템

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img