[SALE]CD 오블리크 머플러[국내]

판매가 인증 회원 공개

 

 

 

💥💥

국내 재고

SALE

💥💥 

 

반품/교환/환불

절대 불가하오니

신중한 구매 부탁드려요

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□D.ior 오블리크 울 머플러□

 

폭넓은 사이즈로 다양하게

레이어드 할수 있으며 

보온성 또한 좋아요👍

라벨 🆗

단품 구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30 * 180 cm

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img