BB 배색 체크 캐시미어 머플러 베이지/핑크[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□B.URBERRY 배색 체크 캐시미어 머플러□

 

캐시미어 100

30 * 168

쇼핑백 구성

 국내 소량 입고

아래 실사 추가

핑크는 실사만 있어유

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실사

 

베이지

 

 

 

 

 

 

핑크

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

본품,쇼핑백

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img