BB 포이베 버킷백/복조리 파우치백[국내]

판매가 인증 회원 공개
포이베 파우치 버킷백
국내배송

사이즈 : 18 * 22 CM
더스트 구성

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

5000원 즉시할인

(무료배송)

 

□B.URBERRY 포이베 버킷백/복조리백□

 

사이즈 : 18 * 22 CM

토트 스트랩

크로스 스크랩

(스트랩 2개 포함)

더스트 구성

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

18 * 22 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img