BB 록키 잉글랜드 백팩[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

7000원 즉시할인

(무료배송)

 

□B.URBERRY 록키 잉글랜드 백팩□

 

덮개부분 메인 시그니쳐 이니셜 로고와 

디테일 보완으로

정교해진 지퍼각인 ,벨트각인 등등

우수하게 제품 뽑아왔어용 ^^

학생부터 오피스 직장인까지

남여노소 잘어울리는 기본 아이템입니다!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

31 * 43 CM

 

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트 구성

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img