P.ANDORA 로즈골드 슬라이딩 뱅글 팔찌[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 

 

□P.ANDORA 로즈골드 슬라이딩 뱅글 팔찌□

 

소재:Brass

사이즈:FREE

(단품구성-선물패키지 불포함X)

고급스러우면서도 유니크한 스타일!

레버를 누르면

손쉽게 탈부착이 가능해

참을 추가해서 착용해도 예뻐요

체인길이 조절이 가능하여

사이즈에 구애없이

자유롭게 착용가능하세요

100% 폰카 실사

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img